בנתיב המקאם

דיסק חדש ויחודי ללימוד המקאמים ,מאת החזן הרב משה גברא הי"ו, 80 דקות למידה בליווי הסבר מילולי, עם קטעי חזנות נבחרים,ובסך של 50ש' בלבד לשמיעה לחץ "ראה בנתיב המקאם"
054-8455551