קיצור שולחן ערוך רבי עובדיה יוסף זיע"א

מאת המחבר הרה"ג יפרגאן רפאל ששליט"א, עבודה מקיפה מספרי מר"ן יב"עא ,חזון עובדיה ,הליכות עולם ,יחוה דעת,
קיצור הליכות של מר"ן , חובה בכול בית, שני ספרים על כול חלקי השולחן ערוך, ובהמלצת הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א להשיג ב 050-4132235
כול מי שיציין כי הגיע דרך אתר חזנים יקבל הנחה של 10%