פסקי סידורי החיד"א

הספר הנחוץ לכל מתפלל וכל בית כנסת, בעל 4 כרכים:
שלשת הכרכים הראשונים מכילים 5000 פסקי הלכה, מהשכמת הבוקר ועד סוף התפילה, שבת, ברכות, מילה, פדיון, אבילות, חופה וקידושין,ועוד... והכרך הרביעי עוסק בנוסחאות התפילה, בכ200 נוסחאות שונות,
ספר הלכתי מיוחד זה, מבוסס על 4 פוסקי הלכה: מר"ן החיד"א,מר"ן הבית יוסף,הבן איש חי,מר"ן בגרון רבי עובדיה יוסף,
נתן להשיג אצל המו"ל הרב רפאל יפרגן שליטא ללא תיווך
050-4132235