כולל "חזון חיים"

אתר ארגון חזנים מישראל, .haznim.org , הוקם ע"י כולל "חזון חיים" ,במטרה להפיץ ולפרסם את נושא החזנות על מרכיביו , ללא מטרות ריווח ,המעונינים לסייע ולחזק מלאכת קודש זאת ולחזק את הכולל החשוב
למען להגדיל תורה ולהאדירה , ולהרחיב את פעילותנו ניתן לתרום:
למס'חשבון" 292939 סניף 402 בנק מזרחי ירושלים עבור כולל "חזון חיים"
ותשאו ברכה מאת ד'
כולל "חזון חיים"
הוקם לפני 20 שנה ומוציא אברכים להוראה, נמצא בירושלים ברח' תחכמוני, פעילותיו מגוונת בגמ"ח תפילין , גמ"ח מזוזות, גמח" עריסות גדול, הפצת ולימוד תורת החזנות,
לימוד וחיזוק נוער בשיעורי תורה שונים ומגוונים,